Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

Lider ile Yönetici el ele gider. Fakat aynı şey değildirler. Birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcıdırlar. Yöneticinin işi planlamak, düzenlemek ve koordine etmektir. Liderin işi ise ilham vermek ve motive etmektir. Warren Bennis “Lider Olma” isimli kitabında yönetici ile lider arasındaki farklar listesini şöyle oluşturmuştur: Yönetici yönetir, Lider yenilik yapar. Yönetici kopyadır, Lider orijinaldir. Yönetici sürdürür, Lider […]